Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Các khóa bồi dưỡng Bồi dưỡng LL và PP dạy học đại học cho giảng viên HV Báo chí và tuyên truyền
Bồi dưỡng LL và PP dạy học đại học cho giảng viên HV Báo chí và tuyên truyền
Thứ năm, 21 Tháng 1 2010 09:59

Xem thêm: www.phuonghoa.edu.vn/index.php

"From: Những phong cách TRẺ, Những phong cách XÌ TIN, Học viện Báo chí tuyên truyền

To: Một phong cách TRẺ, Một phong cách PRO, Cô N.T.P.Hoa", hi hi......

                                                           (lời đề ngoài phong bì đựng postcard)

PS. Thật vui khi được làm việc với những người trẻ, thông minh và tràn đầy nhiệt huyết.

Chỉ mong cái "vòng kim cô" không "xiết" lại và làm thay đổi họ.