Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Các khóa bồi dưỡng Tập huấn cho cán bộ công đoàn ngành ngân hàng
Tập huấn cho cán bộ công đoàn ngành ngân hàng
Thứ ba, 05 Tháng 6 2012 19:40
Ô là la, cả đời chẳng hiểu giề về Công đoàn (cả Đảng nữa) là giề mà cứ liều mềnh đi tập huấn cho họ là làm sao??? To gan, lớn mật ko bít sợ là giề he he... Có đến cán bộ của những mười mấy ngân hàng về tụ hội ba quân. Hãi!!!....