Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Các khóa bồi dưỡng Bồi dưỡng LLDH đại học cho giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Bồi dưỡng LLDH đại học cho giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Thứ sáu, 07 Tháng 3 2014 22:21

 

Tiếc rằng có những ai đó đã bị (hoặc cố tình để) cái vòng kim cô vô hình xiết cái não mình lại. Thấy đáng thương và tội nghiệp cho họ.

Tuy nhiên, cảm giác chung là hài lòng.