Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ
Giảng viên chạy sô
Thứ ba, 27 Tháng 9 2011 23:41

 

Giảng viên đại học có chạy sô lên giời cũng không thấm tháp gì so với cô giáo lớp một luyện chữ. Kiếp sau thằng nào khôn thì học in ít thôi, cứ "ngồi bệt" ở tiểu học "hiệu quả kinh tế" còn cao hơn nhiều, hi hi.... Hơi đâu làm giáo sư, giáo siếc gì cho nặng nợ ra....ha ha...

Không tin cứ thử tính sơ sơ khắc rõ: Bộ Tài chính qui định một giờ giảng của GS là 120.000, của PGS là 100.000  (tuy nhiên trên thực tế không đâu trả được như vậy), hai giờ giảng của GS vị chi được thù lao 240.000, của PGS là 200.000. Trong khi đó cô giáo tiểu học ở Hà Nội luyện chữ cho học sinh lớp 1 (mỗi lớp khoảng 40, 50 cháu), mỗi cháu 1 buổi 2 tiếng nộp 50.000, vậy tính sơ sơ cô giáo thu nhập 2 tiếng đồng hồ từ 2 triệu đến 2,5 triệu (gấp khoảng 10 lần thù lao cho GS và PGS, he he....).

Bill Gates bảo "Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta phải tìm cách thích ứng với nó". Ờ thì thích ứng bằng cách kiếp sau sẽ chui tọt xuống tiểu học ngồi, he he....

{jcomments on}