Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Đại học OPEN HOUSE của Lớp chất lượng cao E1 K40
OPEN HOUSE của Lớp chất lượng cao E1 K40
Thứ tư, 20 Tháng 1 2010 23:11

   

 Cảm ơn lớp mình vẫn nhớ đến cô và mời đến dự open house.

Hôm đó "bọn bay" lắm đứa "mượn" cái "bản mặt" cô để chụp ảnh mà sao gửi cho cô ít ảnh vậy hè. Hi hi... hư wa!!!!