Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Đại học Với SV khoa Anh K42 thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già
Với SV khoa Anh K42 thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già
Thứ tư, 03 Tháng 2 2010 17:28

 Xem thêm: www.phuonghoa.edu.vn/index.php

Hôm nay cô trò mình đã có một buổi sáng thật vui và đầy ý nghĩa.

Cảm ơn các con đã có tấm lòng nhân hậu, sẻ chia.

Cảm ơn trò Thế Anh đã rất chu đáo, trách nhiệm trong việc tổ chức cho chuyến đi ngày hôm nay.