Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Đại học Giờ thực hành giải quyết tình huống giáo dục - Anh K42
Giờ thực hành giải quyết tình huống giáo dục - Anh K42
Thứ ba, 05 Tháng 10 2010 22:11Tình huống gì mà cô trò cười hí hởn thế nhỉ?                Trợ thủ Thịnh sao mà đăm chiêu thế?               Điềm, Thịnh vào cuộc.....  Cô Hoa giải thích gì mà hăng tiết vịt thế nhỉ?          Cả hội trường tham gia hăng hái         Thịnh "nghỉ ngơi" cho lại sức đây....hi hi