Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Đại học Buổi học cuối kì với K43
Buổi học cuối kì với K43
Thứ ba, 06 Tháng 12 2011 17:39Hội trường tiết 1,2  Hội trường tiết 4,5

Thời gian trôi nhanh quá, vừa mới bắt đầu học kì hôm nào mà hôm nay đã là buổi học cuối cùng.

Cô đã rất vui và hài lòng với cả hai lớp học của mình.

Cảm ơn tất cả các con đã hợp tác đắc lực với cô.