Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1160
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1167
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1371
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 1932
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2558
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2069
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 1916
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3100
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2630
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2601
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3181
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2840
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4128
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4082
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3083
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3156
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3089
18 Cao học ĐHSP HN - K20 5049
19 Cao học QLGD khóa 9 2987
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 5499
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 7962
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 2916
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4284
24 Lớp nghệ sĩ 6763