Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 820
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 846
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1102
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 1602
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2059
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 1671
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 1587
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 2584
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2219
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2218
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 2394
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2522
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 3275
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 3448
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 2705
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 2741
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 2777
18 Cao học ĐHSP HN - K20 4119
19 Cao học QLGD khóa 9 2650
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 3917
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 6379
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 2509
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 3756
24 Lớp nghệ sĩ 6240