Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1459
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1460
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1677
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 2249
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2885
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 2409
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 2248
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 3618
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2996
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2961
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 3636
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 3175
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 4687
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 4514
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 3429
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3484
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 3427
18 Cao học ĐHSP HN - K20 5764
19 Cao học QLGD khóa 9 3287
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 6426
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 9099
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 3323
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4780
24 Lớp nghệ sĩ 7304