Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học
Sau đại học
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lớp cao học SKĐA 1067
2 Lớp cao học K5 SPNTTU 1063
3 Lớp cao học K4 SPNTTU 1265
4 Lớp cao học LL và PPDH K9 1802
5 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 2 2394
6 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 4 1935
7 Lớp cao học LL và PPDH K8, lớp 3 1787
8 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 1 2826
9 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 3 2467
10 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K7 lớp 2 2466
11 Lớp cao học LL và PP K7 lớp 4 2967
12 Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1 2714
13 Lớp cao học QLGD K10 Lớp 2 3852
14 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 3 3862
15 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 4 2944
16 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2 3017
17 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng) 2981
18 Cao học ĐHSP HN - K20 4729
19 Cao học QLGD khóa 9 2881
20 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3 4712
21 Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2 7333
22 Đi thực tế với học viên cao học QLGD K8 2728
23 Thuyết trình cho học viên ĐHTH Potsdam, CHLB Đức (http://www.uni-potsdam.de) 4110
24 Lớp nghệ sĩ 6562