Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2
Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K5 lớp 2
Thứ tư, 03 Tháng 2 2010 16:46 Có thể tham khảo một số sản phẩm thực hành (giáo án) môn Lý luận dạy học hiện đại tại đây:

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Thế năng trọng trường.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/nhom PP va LL DH khoa 5 nhom 2.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nhom 3-Vat li-song am.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Bai 28 Cau tao chat Thuyet dong hoc phan tu chat khi.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nhom Vat Ly- BAI 38 HIEN TUONG CAM UNG DIEN TU-goc.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Bai29_10_ NGUYEN PHAN.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nhom Toan 1.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nhom Toan 2.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nhom Sinh vat.ppt


Bài soạn giảng trong tiểu luận hết môn:

Môn Toán

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/3 duong conic.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Quan he vuong goc trong khong gian.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Ung dung tich phan.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phuong trinh bac 2 mot an.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Dinh ly cosin trong tam giac.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/cap so nhan.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hinh dong dang.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/phuong trinh duong tron.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phuong trinh mat phang.zip

Môn Lý

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Dong dien trong kim loai.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cac tat cua mat.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Dinh luat Boi-o Mariot.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Tu cam.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/SƠ LƯỢC VỀ LAZE.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Bai 34 _Chat ran ket tinh Chat ran vo dinh hinh.ppt

Môn Sinh

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Qua trinh giam phan.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/qua trinh hinh thanh quan the thich nghi.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Tuan hoan.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Anh huong lan nhau giua cac sinh vat.ppt

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Ho hap te bao.zip