Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3
Lớp cao học Lý luận và Phương pháp dạy học K5 lớp 1 và 3
Thứ bảy, 15 Tháng 5 2010 23:07
 

 

 

 Bài thực hành soạn giảng

 

Môn Sinh

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Bai tap nhom Sinh hoc.rar

 www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Benh truyen nhiem va mien dich.rar

Môn Hóa

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/BAI29_OXI_OZON(2).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/BT nhom Hoa 2-Hop chat carbon(3).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/carbon.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nhom hoa 1.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Ban pp Bai Fe - Nhom Hoa 2.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Bai 22 Clo.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/bai 34 IOT.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Bai18 Su lai hoa.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Flo-Brom-Iot.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/dong va cac hop chat cua dong.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/nguyen tu.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Toc do phan ung.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cacbon.rar

 

Môn Toán

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/hai mat phang vuong goc.rar

Cài đặt chương trình Cabri 3D để xem các hình không gian chuyển động
(download.cabri.com/data/cabri...ad_212_Win.exe)

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Duong thang vuong goc voi mat phang.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/quan he song song.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/hinh binh hanh.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/khao sat su bien thien va ve do thi ham so.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/phuong trinh duong tron.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Duong Elip.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nguyen Tuan Phuong.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Trinh Thi Thanh Thuy.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/khai niem ve phep quay.rar

Môn Lý

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Dinh luat bao toan dong luong.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Tu trong dong dien trong ong day.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Tran Thi Mai Hien.rar

Môn Lịch sử

 www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/BT Nhom - Lich su.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Bui Khanh Ly.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Doan Thi Hong Nhung.rar

 www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Chien dich Dien Bien Phu.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cac quoc gia co dai phuong Tay.rar

Môn Văn

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Bai giang Phong cach ngon ngu bao chi theo PP Day hoc du an.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Viet quang cao.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Co-phi An-nan.rar

 www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nguyen Ngoc Mai(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Vu Thanh Hoa(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Vu Thi Khanh Hoa.rar