Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học Cao học ĐHSP HN - K20
Cao học ĐHSP HN - K20
Thứ tư, 15 Tháng 12 2010 18:55  
      Ê, sao cả cô cả trò đều hớn hở.... Sao chẳng thấy "tồng chí" nào ngủ gật?


   Lớp đông như ..."nhà ga bến tàu, hi hi...  ...nhưng làm việc nhóm rất tích cực và  hiệu quả