Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng)
Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 5 (Hải phòng)
Thứ năm, 27 Tháng 1 2011 10:32

   

 Bài thực hành soạn giảng

Môn Hóa

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Oxi.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nhom.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Clo.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/hop chat co oxi cua luu huynh.rar (bài của Cẩm Tú)

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Sat.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cac bon.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hop chat co oxi cua luu huynh.rar (bài của Kim Ngân)

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/hoa tri va so oxihoa.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Anken va ankin.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Su oxi hoa.rar

 www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Sat(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Ban tuan hoan Mendeleep.rar

Môn Sinh

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Chu ki te bao.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Van chuyen cac chat qua mang sinh chat.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Quang hop o cac nhom thuc vat.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Quang hop o thuc vât.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hooc mon thuc vat.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Dien the hoat dong va su lan truyen xung than kinh.rar

 Môn Toán

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Dau tam thuc bac 2.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/he thuc luong trong tam giac.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Duong thang vuong goc voi mat phang(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phep bien hinh.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cap so nhan.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nhi thuc Niu Ton.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Ham so bac 2.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Giai tam giac.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/phep doi xung tam.zip

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Mot so phuong trinh va bat phuong trinh bac 2.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hai duong thang cheo nhau va song song.rar

Môn Lý

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/hien tuong tự cảm.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cam ung.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/The nang.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Lang kinh.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hien tuong cam ung dien tu.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Lang kinh(1).rar

Môn Sử

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nuoc Duc giua hai cuoc chien tranh the gioi.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cac cuoc khang chien chong ngoai xam TK X-XV.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cach mang tu san Phap.rar

Môn Văn

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nam cao.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cay dan guitar cua Lorca.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hon Truong Ba da hang thit.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Ngon ngu bao chi.rar