Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2
Lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy K6 lớp 2
Thứ bảy, 26 Tháng 2 2011 17:46

     

 

Các bài giảng tham khảo:

Môn Toán:

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phuong trinh duong thang tren mat phang toa do.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Elip.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Mat cau(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Tong 2 vec to.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phep doi xung trong mat phang va su bang nhau cua cac khoi da dien.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Vec to trong khong gian(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Ung dung tich phan de tinh dien tich-new.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Trinh bay mot mau so lieu thong ke(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Tich vo huong cua hai vecto va ung dung(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/So phuc(2).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phuong trinh duong tron(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phep cong vec to(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Parabol(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Mat non tron xoay.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/He truc toa do trong khong gian(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/He thuc luong trong tam giac(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/2 mat phang vuong goc-Pham Van Phi.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hai mat phang vuong goc-Nguyen Thi Hop.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hai mat phang vuong goc-Le Thi Huyen.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hai mat phang vuong goc-Dao Thi Phuong Thao.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Ham so.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Mat cau.rar

 www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Duong parabol.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Dau cua nhi thuc bac nhat.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Dau cua nhi thuc bac nhat(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Duong thang va mat phang song song.rar

Môn Hóa

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Oxi(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Oxi-Ozon.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/A xit Photphoric.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/A xit photphoric va muoi Photphat.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/A xit sunfuric.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Clo(1).rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Luu huynh.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Sat-Pham Van Tu.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Sat- Dinh thi Lanh.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Sat va cac kim loai quan trong.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Su an mon kim loai.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Y nghia cua bang tuan hoan cac nguyen to.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Vat lieu Polime.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cac bon(1).rar

 

 

{jcomments on}