Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1
Lớp cao học LL và PP giảng dạy K6 lớp 1
Thứ năm, 21 Tháng 4 2011 19:46

Các bài giảng tham khảo:

Môn Toán

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/He thuc luong trong tam giac.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Khoangcach.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Ham so luong giac.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Khoang cach-Nguyen Dac Thang.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cap so cong.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phep tinh tien.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hai mat phang vuong goc.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phep Vi tu(2).rar

 Môn Lý

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phanxatoanphan.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Su no vi nhiet.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Dinh luat cam ung dien tu.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Cac dinh luat chat khi.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Luc dan hoi.rar

Môn Hóa

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Fe.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Phenol.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Toc do phan ung hoa hoc.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Nhom.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/I-ot.rar

Môn Sinh

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Hohaptebao.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Tuan hoan mau.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Tuyen tuy va tuyen tren than.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Su nhan len cua virus trong te bao.rar

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/Sinh san huu tinh o thuc vat.rar

Môn Sử

www.duhocuc.info.vn/wp-content/uploads/2011/11/CMKHCNvaxuhuongtoancauhoanuasauTK20.rar