Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Sau đại học Lớp cao học LL và PPDH K9
Lớp cao học LL và PPDH K9
Thứ hai, 31 Tháng 3 2014 12:46

 Lớp học hiệu quả, các học viên ai cũng hăng say làm việc. 

Các nhóm đã thiết kế được những project thật hay và có giá trị thực tiễn.