Phương Hoa:: Trang cá nhân

Lời dông dài

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.

Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...

Trịnh Công Sơn

Trang chủ
Nhất cử lưỡng tiện, vẹn cả đôi đường...
Thứ hai, 26 Tháng 9 2011 22:30

 

Add comment

Security code
Refresh