Phương Hoa:: Trang cá nhân

Lời dông dài

Mẹ ạ, con nay đã nửa đời

Về không có chốn, tới nhầm nơi

Nhân gian mẹ nói vô cùng rộng

Con chỉ mơ về một chốn thôi...

                   Viên Linh

Trang chủ
Nhất cử lưỡng tiện, vẹn cả đôi đường...
Thứ hai, 26 Tháng 9 2011 22:30

 

Add comment

Security code
Refresh