Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Tư vấn du học Đức Một vài hình ảnh về các lớp học tại Nhịp Cầu Du Học Đức -CTC-
Một vài hình ảnh về các lớp học tại Nhịp Cầu Du Học Đức -CTC-
Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 14:06

Dưới đây là một vài hình ảnh các lớp học ngôn ngữ và văn hóa Đức tại Nhịp Cầu Du Học Đức -CTC-

Mỗi lớp học tại Nhịp Cầu Du Học Đức -CTC- gắn với tên một thành phố cua CHLB Đức.

LỚP POTSDAM

 

LỚP BERLIN

 

LỚP HAMBURG

 

LỚP MUENCHEN


LỚP FRANKFURT a.M


LỚP DRESDEN