Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Tư vấn du học Đức Hội thảo du học Đức ngày 27.8.2016
Hội thảo du học Đức ngày 27.8.2016
Thứ sáu, 02 Tháng 9 2016 22:10

Sáng 27.8.2016 Nhịp Cầu Du Học Đức -CTC- đã tổ chức thành công Hội thảo du học Đức ở bậc PT, ĐH, SĐH và trại hè. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các phụ huynh học sinh và các con. Mọi người đã lắng nghe chia sẻ của bác Hoa bếu về các cơ hội cũng như điều kiện du học Đức ở các cấp bậc và chia sẻ của một du học sinh xuất sắc tại Đức (cựu HS Amsterdam) về quá trình hiện thực hóa ước mơ du học Đức, kinh nghiệm học và sống đời sinh viên tại Đức. Hội thảo đã kéo dài 5 giờ đồng hồ từ 8h30 đến 13h30 với sự quan tâm đặc biệt cùng và câu hỏi của các phụ huynh và các con. Nếu không phải vì bác Hoa bếu có giờ dạy buổi chiều vào 14h có lẽ buổi hội thảo còn kéo dài nữa, hi hi....