Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Bài tham gia hội thảo
Bài tham gia hội thảo
PISA- Tiếng nói người trong cuộc. Hội thảo "Tác động của kì thi PISA đối với giáo dục phổ thông tại một số quốc gia"., Hà Nội, 17.3.2015
 
Basics and Challenges for Vietnam´s Tertiary Education on Condition of Globalization.  International Conference Internationalization of Higher Education: North- South Perspectives”. Hanoi, 20 – 21st July, 2012
    
 About Civic Education at Vietnamese Schools: Conditions, Curricula, Practice 
International conference "Political Apathy and Civic Education", Hankuk University, Seoul, May 2011
 
PISA và những bài học rút ra cho giáo dục Việt Nam.
Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập". Hà Nội, 11.2010

The Challenges for Vietnamese Education Policy on Condition of Globalization and Sustainable Development. International conference "Education for Sustainability. The Challenges of United Nations Decade of Education for Sustainable Development”. Konkuk University, Seoul, February 2010.

Sustainable Education Development under Conditions of Globalization and the Reform of Tecaching and Learning in Teacher Training.
International conference “Policies for teachers and education leaders in the world and in Vietnam in an era of globalization international integration”, Hanoi December 2009
 
 Đào tạo theo tín chỉ và việc áp dụng vào giáo dục đại học Việt Nam.
Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá đối với giáo dục phổ thông, cao đẳng và đại học”. ĐHSP Hà Nội, tháng 11, 2006 (tr. 39-46)
 
 Vietnam Education from the Systematic Point of View.
The 2nd VDF Tokyo Conference on the Development of Vietnam, (at GRIFS, Tokyo). VDF Tokyo, tháng 7, 2006.

 Tình hình tự học của sinh viên ĐHNN-ĐHQG HN.
Kỉ yếu Hội nghị các nhà khoa học nữ ĐHQGHN lần thứ X, 12.2005
 
 Một hướng cơ bản trong cải tiến dạy-học môn Giáo dục học ở trườngĐHNN-  ĐHQG Hà Nội.
Kỉ yếu HNKH quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học và Quản lí giáo dục vào thực tiễn”, Hà Nội 11/2005, tr. 347-354
 
 
 Über das Schulbuch im modernen Bildungswesen.

Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Sách giáo khoa trong nền giáo dục hiện đại”, Hanoi 22-23.06.2004, tr. 175-178

 Phát triển bền vững chất lượng ở các trường đại học thông qua xây dựng  mô hình trường đại học là cơ sở học tập gắn liền với nghiên cứu.

Kỉ yếu Hội thảo quốc gia “Đổi mới giáo dục đại học Vịêt Nam: hội nhập và thách thức”, 03.2004.

 Kết hợp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với hội nhập quốc tế trong nền giáo dục đại học VN hiện đại: một bài toán khó.

Kỉ yếu Hội thảo quốc gia “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam: hội nhập và thách thức”, 03.2004

 Zur Entwicklungsdynamik der Gesellschaft und Bildungsreform an den  allgemeinen Schulen Vietnams.

Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Substainable Development in Vietnam and in the World: opportunities and challenges”, Hanoi 02.2003. tr. 35-38

 Một vài suy nghĩ nhỏ về vấn đề tổ chức nghiên cứu khoa học ở nhà trường đại học.

Kỉ yếu Hội nghị các nhà khoa học trẻ ĐHQGHN lần thứ 2, 12.2002, tr. 362-365

 Thử tìm hiểu về quá trình phát triển nâng cao năng lực ngoại ngữ của xã  hội VN

Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và hát triển”, 15.11.2002, tr. 85-89.

 Một loại hình đánh giá mới góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và tính dân chủ trong nhà trường đại học.

Kỉ yếu Hội nghị các nhà khoa học nữ ĐHQGHN lần thứ 7, 9.2002, tr.37- 41.

 Đánh giá hiệu quả hoạt động dạy học của giáo viên từ phía sinh viên –  một động  lực quan trọng thúc đẩy việc cải tiến chất lượng dạy học trong nhà trường.

Kỉ yếu Hội nghị khoa học ĐHNN, ĐHQGHN, 5.2002, tr.127-130.

 Định hướng giá trị nghề dạy học của sinh viên SP ngoại ngữ.

Kỉ yếu Hội nghị các nhà khoa học nữ ĐHQGHN lần thứ 6, 12.2001, tr. 292-303

 Một vài suy nghĩ về vấn đề đào tạo ngoại ngữ phi chính qui.

Kỉ yếu Hội thảo quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ không chính qui đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội”, 16-17.05.2001, tr 33-37.

 Nâng cao chất lượng dạy - học môn Giáo dục học nhằm góp phần hình  thành nền tảng văn hóa sư phạm cho sinh viên SP ngoại ngữ trong những năm đầu TK 21. 

Kỉ yếuHội thảo KH quốc gia “Đạo tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông cho thập kỉ đầu thế kỉ XXI”, 2.2001, tr.173-179.

 Ngoại ngữ, rào cản hay là phương tiện trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế? 

Kỉ yếu Hội thảo KH quốc gia “Đạo tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông cho thập kỉ đầu thế kỉ XXI”, 2.2001, tr.35-38.

 Cuộc hành trình của phái nữ tới lâu đài khoa học: niềm vui và sự thách thức.  

Kỉ yếu Hội nghị các nhà khoa học nữ ĐHQGHN lần thứ 5, 10.2000, tr.144-148
 

 Từ việc tìm hiểu tư tưởng giáo dục của Hồ Chủ Tịch, thử nghĩ đôi điều về  nền giáo dục hiện thời của đất nước.

Kỉ yếu Hội thảo KH quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, 04.2000, tr. 27-29

 Dạy học định hướng mục tiêu học tập và ý nghĩa của nó với vịêc đảm bảo chất lượng của kiểm tra đánh giá.

Kỉ yếu Hội nghị KH của ĐHNN, ĐHQG HN, 4.2000, tr. 46-49.

 Một phương hướng góp phần nâng cao chất lượng ôn tập chương trình  môn Giáo dục học.

Kỉ yếu Hội nghị KH về Phương pháp giảng dạy bộ môn lần thứ 1,12.1987, tr. 45-46.

 Bước đầu tìm hiểu vị trí và khả năng học tập của nữ sinh viên.

Kỉ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ 2 “Phụ nữ trong ngành đại học”, 5.1987, tr.101-107.

 Sự vi phạm tính khách quan trong việc chấm bài và cho điểm ở phổ thông trung học.

Kỉ yếu Hội nghị Giáo dục học toàn quốc, 5.1986, tr.6-9.

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 24 Tháng 2 2016 15:20