Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Đề tài nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu
Những thay đổi cần thiết của quá trình dạy và học ở Việt Nam dựa trên nghiên cứu về chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA). Đề tài cấp ĐHQGHN, 2016 (chủ trì)
 
 Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học Giáo dục học. Đề tài cấp ĐHQG, 2009 (chủ trì).
 
 Giáo dục ngoại ngữ ở trường THPT những năm đổi mới tại một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ - Thực trạng, giải pháp, Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG (tham gia), 2006.
 
 Xây dựng và vận dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm KQ và tự luận ngắn cho thi môn GDH II (chủ trì).
Nghiệm thu 09.2005.
 
 Giảng dạy bộ môn Giáo dục học dưới hình thức các chuyên đề cho sinh viên SPNN,  ĐHQGHN (chủ trì). 2005.
Đề tài cấp ĐHQG.
 
 Dạy học dự án với việc phát huy tính tích cực nhận thức và tính tích cực xã hội cho học sinh
phổ thông Việt Nam (Luận án TS, 1996).
 
 Tình hình chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông hiện nay (tham gia), 1987.

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 24 Tháng 2 2016 10:34