Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Đơn vị đã tham gia giảng dạy
Đơn vị đã tham gia giảng dạy
Đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các tổ chức sau:

 

 

 

 

   

 

 

                
                               
 
      
   
             
 
 
                                     
       

 

               
      
   
   
   
   
   
    
   

 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 20 Tháng 12 2014 04:17