Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Giới thiệu
Giới thiệu

 

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa

Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Viện Giáo dục, ĐH Tổng hợp Potsdam CHLB Đức

Bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội

 

Đào tạo đại học:

Giáo dục học đại cương

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục

 

Đào tạo sau đại học:

Lý luận dạy học hiện đại

Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 

Các khóa bồi dưỡng:

Kĩ năng giảng dạy hiện đại

Tâm lý học dạy học/Tâm lý học sư phạm đại học

Phương pháp tư duy (sáng tạo/tích cực/phản biện)

Kĩ năng thuyết trình (cơ bản) / Nghệ thuật nói trước công chúng (nâng cao)

Kĩ năng và văn hóa giao tiếp, ứng xử

Kĩ năng và văn hóa giao tiếp, ứng xử sư phạm

Kĩ năng và nghệ thuật giao tiếp với khách hàng

Văn hóa công sở / Văn hóa giao tiếp nơi công sở

Văn hóa trường học

Kĩ năng hợp tác và làm việc theo nhóm

Kĩ năng quản lý, lãnh đạo

Nghệ thuật khích lệ, động viên nhân viên làm việc

Kĩ năng thực hiện phỏng vấn xin việc

v v v.........................

 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 30 Tháng 1 2016 00:29